ÜRÜN GÜVENLİĞİ ŞİKAYET

Sorumluluk alanımıza giren ürünlerle ilgili ürün güvenliği şikayetlerini http://eski-urunguvenligi.ekonomi.gov.tr/ug/index.html?id=50&lang=tr adresinden gerçekleştirebilirsiniz.
Bununla birlikte bireysel olarak Ürün Güvenliği ile ilgili şikayetlerinizi Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgelerle yapabilirsiniz.