İl Müdürümüz

Cemil KÜRKÇÜ

 

               

Cemil KÜRKÇÜ

     1969 yılında Eskişehir'in Çifteler ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çifteler'de tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdi(1992). 1993 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Mühendis ünvani ile göreve başladı.
    Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yurt içinde düzenlediği AB Twinning Projesi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Temel Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi, Risk Analizi Eğitimi, ISO 19011: Temel Eğitimi ve İç Denetçi Eğitimi,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Programlarına katıldı.
    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanay, ve Teknoloji Bakanlığı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın yurt içinde düzenlediği birçok kurs, seminer,çalıştay ve hizmet içi eğitim programlarına katıldı.22.07.2016 tarili Bakanlık onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Ticaret İl Müdürü Vekili olarak atandı. Evli ve İki çocuk babasıdır.