Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi Hakkında Bilgilendirme Seminerleri

Ülkemizde ürün güvenliği sistemine ilişkin en temel mevzuat olan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”un yerine geçmek üzere, “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi”nin hazırlandığı, teklifle iktisadi aktörlere uygun olmayan ürünlerin tüketiciden geri çağrılması, uygun olmayan ürünlerin verdiği zarardan ötürü ürün sorumluluğu tazminatı ve izlenebilirlik kapsamında iktisadi aktörlerin ürünü kimden alıp sattığını kaydetme zorunluluğu gibi birçok önemli yükümlülüğün getirildiği,teklifin yeni yasama yılında yasalaşmasının beklendiğinden ötürü ilimizdeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile birlikte bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.