Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Verilmeye Başlandı.

14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanan  ve 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşınmaz  Ticareti Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi" verilmeye başlanıldı.