Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Projesi Toplantısı

            Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde; sosyal ve yarı kamusal hizmetlerin sunumu kamu idarelerinin haricinde, kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifler eliyle de yürütülmektedir. Çoğunlukla devlet tarafından desteklenen sosyal kooperatifler; eşitlik sosyal içerme ve dayanışma gibi değerlere uygun olarak kamusal ihtiyaçlar ve toplumsal hedefler doğrultusunda hareket etmektedir.
              Bakanlığımızca ülkemizde sosyal kooperatif modeline ilişkin farkındalığın artırılması ve sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi geliştirilmiştir. Bu çerçevede 01-03 Ekim 2018 tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilecek olan Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı 07 Eylül 2018 tarihinde saat 10:30’de Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda Sayın Vali Yardımcımız Akın AĞCA ve Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami SEYMENOĞLU katılımıyla gerçekleştirilmiştir.