Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokol

    Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan “Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması” eyleminin gerçekleştirilmesi amacıyla 30 Ekim 2018 tarihinde Bakanlığımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.
    Bu çerçevede Bakanlıkların işbirliğinde söz konusu Protokolün İlimizde uygulanabilirliğini sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü Uygulama Esasları” doğrultusunda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğün, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz ile eşgüdüm içerisinde, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına yönelik bir çalışma başlatılmış olup “ Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu” oluşturulmak üzere 8 Mayıs 2019 tarihinde Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirilerek çalışmalara başlanmıştır.