İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI TÜKETİCİ DERNEKLERİ ÜYE TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

İlimiz Tüketici Hakem Heyetinde Tüketici Örgütleri Temsilcisi adına görev yapmakta olan üyemizin görev süresi 31/12/2017 tarihinde dolacaktır.  Eskişehir İl Sınırları içerisinde bulunan Tüketici Derneklerinin, 27/11/2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince aralarında seçecekleri bir asil ve bir yedek üyenin ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde seçerek İl Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.