İl Mutakabat Komite Toplantısı

    5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu” nun 64’üncü madddesi ve 12 Mayıs 2018 tarih ve 30419 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları arasında veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” gereğince 27.03.2019 tarihinde toplanan İl Mutabakat Komitesi Vali Yardımcısı Akın AĞCA başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Müdür Vekilimiz Cemil KÜRKÇÜ, Ticaret Odası adına Arda GENÇ, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcisi olarak Mustafa PEDİZ ve esnaf ve sanatkarlarımızın bağlı olduğu ilgili oda temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen komite toplantısında anlaşmazlıklara konu olan 13 dosya görüşülerek karşılıklı mutabakat sağlandı.